Οι πληροφορίες σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, που παρέχονται μέσω της παρούσας Ιστοσελίδας, ανταποκρίνονται με ακρίβεια στη προοριζόμενη χρήση και στις πραγματικές ιδιότητες των προϊόντων. Για ειδικές πληροφορίες σχετικά με τον ορθό τρόπο χρήσης του τεχνολογικού προϊόντος καθώς και για προειδοποιήσεις, προφυλάξεις και αντενδείξεις συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης πριν την τοποθέτηση του προϊόντος ή αναζητήστε την επιστημονική συμβουλή ή οδηγία ενός επαγγελματία υγείας.

X
Τα cookies είναι σημαντικά για την εύρυθμη λειτουργία της Ιστοσελίδας μας και για την βελτίωση της περιήγησης σας σε αυτήν.
Επιλέξτε ποια cookies επιθυμείτε να είναι ενεργά επιλέγοντας «Περισσότερες Επιλογές» ή επισκεφτείτε την Πολιτική Cookies για να δείτε λεπτομερείς περιγραφές των τύπων cookies ώστε να επιλέξετε αν θα αποδεχτείτε ορισμένα cookies.